Vull adherir-me formalment com soci, a la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl

Arran de la feina desenvolupada per l'Associació per la nova CAIXA CATALANA Cooperativa de Crèdit inicia operacions al juny del 2017 la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl. amb els següents objectius:

  • Incorporar socis i anar aplegant un Capital Social, que al final del primer recorregut del projecte, en el moment de demanar una llicència bancària, hauria de ser d'uns 5 milions d'euros.

  • Conformar una aliança internacional amb entitats de l'Europa del Euro, similars a la nostra, pendents tambè d'aconseguir una llicència bancària, a Portugal, Bèlgica, Croàcia, etc.

  • Negociar amb alguna cooperativa de crèdit europea ja existent un acord internacional per disposar de l'anomenada "llicència bancària internacional compartida.

Som conscients de l'enorme dificultat que ha d'encarar la nostra iniciativa:

L'assemblea fundacional de socis, cel-lebrada el 3 de setembre del 2016, va acordar que hom demanaría als socis que fèssin una aportació voluntària a la cooperativa de 17.14 euros trimestrals. Aquestes aportacions es demanen de forma temporal, mentre anem consolidant el projecte i fins que aconseguim un volum d'operacions de finançament que permetèssin a la cooperativa anar caminant sense haver de disposar del capital fundacional aportat pels socis.

Nom (R):     Primer cognom (R):     Segon cognom (R): 
Data de naixement (Dia, mes, any)     DNI     Població 
Comarca     Codi Postal     Adreça: 
La teva àrea professional (Opcional): 
Telf Principal (R):     Telf Secundari:     E-mail (R): 
Quota de la Cooperativa: Euros 17.14 trimestrals, que seràn carregats al compte corrent que informes.

Tenim previst que els socis en situacions econòmiques difícils puguin donar-se d'alta a la cooperativa sols amb l'aportació inicial de 100 euros pel capital.
Compte corrent en s'et carregarà el rebut de 100 Euros IBAN:                  

Vols fer directament pagaments al nostre compte corrent? 
Pots ingressar directament la quota a qualsevol dels següents comptes de la cooperativa:
Caixa Guissona: ES02 3140 0001 9800 1324 9600
Laboral Kutxa: ES85 3035 0175 8817 5001 5401
Comentaris: 
Accepto els termes * requerit                    

* NOTA: Les dades recollides seran incorporades i tracteds en un fitxer porpietet de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers,Sccl, amb domicili a la Rambla Onze de Setembre, 62, 08030 Barcelona. Aquest fitxer te la finalitat de dur a terme la gestió de les funcions pròpies de l’organització. El responsable de l’arxiu, n’és la mateixa organització, a la qual la persona interessada podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, enviant una comunicació a l’adreça indicada, amb la referència «protecció de dades», conforme a l’article 5 de la Llei Orgànica del 15/1999, de desembre de protecció de dades de Caràcter Personal.