Vull adherir-me com a soci a la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl

Arran de la feina desenvolupada per l'Associació per la nova CAIXA CATALANA Cooperativa de Crèdit, al juny del 2017 la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl. inicia operacions amb els següents objectius:

  • Incorporar socis i anar aplegant un Capital Social, que al final del primer recorregut del projecte, en el moment de demanar una llicència bancària, hauria de ser d'uns 5 milions d'euros.

  • Conformar una aliança internacional amb entitats de l'Europa del Euro, similars a la nostra, pendents tambè d'aconseguir una llicència bancària, a Portugal, Bèlgica, Croàcia, etc.

  • Negociar amb alguna cooperativa de crèdit europea ja existent un acord internacional per disposar de l'anomenada "llicència bancària internacional compartida.

Som conscients de l'enorme dificultat que ha d'encarar la nostra iniciativa.

L'assemblea fundacional de socis, celebrada el 3 de setembre del 2016, va acordar que es demanaria als socis una aportació voluntària de 17,14 euros trimestrals. Aquestes aportacions de caràcter temporal es farien fins que es consolidés el projecte i s’aconseguís un volum d'operacions de finançament que permetés a la cooperativa anar caminant sense haver de disposar del capital fundacional aportat pels socis.

Nom (R):     Primer cognom (R):     Segon cognom (R): 
Data de naixement (dia, mes, any)     DNI     Població 
Comarca     Codi Postal     Adreça: 
La teva àrea professional (Opcional): 
Telf Principal (R):     Telf secundari:     E-mail (R): 
Quota de la Cooperativa: Euros 17,14 trimestrals, que seran carregats al compte que ens donis

Socis en situacions econòmiques difícils poden donar-se d'alta a la cooperativa sols amb l'aportació inicial de 100 euros pel capital
Compte corrent on se’t carregarà el rebut de 100 Euros IBAN:                  

Vols fer pagaments directament al nostre compte? 
Pots ingressar la quota a qualsevol dels nostres comptes:
Caixa Guissona ES02 3140 0001 9800 1324 9600
Laboral Kutxa ES85 3035 0175 8817 5001 5401
Comentaris: 
Accepto els termes * requerit                    

* NOTA: Les dades recollides seran incorporades i tractades en un fitxer propietat de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl, amb domicili a la Rambla Onze de Setembre, 62, 08030 Barcelona. Aquest fitxer te la finalitat de dur a terme la gestió de les funcions pròpies de l’organització. El responsable de l’arxiu, n’és la mateixa organització, a la qual la persona interessada podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, enviant una comunicació a l’adreça indicada, amb la referència «protecció de dades», conforme a l’article 5 de la Llei Orgànica del 15/1999, de desembre de protecció de dades de Caràcter Personal.