Catalana de Serveis Financers té per objectiu central donar micro-crèdits, sempre adreçats a la creació o millora de llocs de treball.

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers es constitueix formalment en assemblea el 3 de Setembre de 2016.

Els prmers mesos d'activitat de la cooperativa els hem de dedicar a la captació d'una primera massa de socis.

Tenim clar des dels inicis del nostre projecte que en la futura operativa de la nostra cooperativa ens centrarem en la concessió de micro-crèdits que vagin sempre destinats a afavorir la creació i/o la millora de llocs de treball.

Com podré aconseguir un crédit de la nova Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl?

Abans de rés, les primeres questions:

  • Serà un projecte que implica directament la creació o millora de llocs de treball?
  • Afavorirà una activitat sostenible, ja sigui al comerç, la petita indústria, l'agricultura o la ramaderia, inclús petites activitats de turisme?
  • Aquesta activitat o projecte: Li comportarà a Catalunya una millora o aportació econòmica i social sostenible?

Deixem clar que no atendrem sol·licituts adreçades a:

Sector immobiliàri
Crédits pel consum,
Vacances,
Refinanciació de deutes antics,
Compra de vehicles no comercials
Activitats especulatives

Repetim que CATALANA DE SERVEIS FINANCERS es fixa inicialment l'objectiu d'aplegar una suficient massa de socis cooperativistes, abans de plantejar-se activitats d'actiu.

Si preveus que tindràs un projecte en sintonía amb els criteris de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl, ens podràs informar properament de quina necessitat de finançament tindràs, per poder posar-la ja a estudi.

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl es concep com una eina de desenvolupament.
Oferir serveis financers esdevè un mitjà, més que un objectiu.

Calendari de presentacions i xerrades El calendari de xerrades i presentacions de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl


Universitat Catalana Estiu, agost 2017:
UNA ALTRA BANCA JA ÉS POSSIBLE
Jornada amb el títol UNA ALTRA BANCA JA ÉS POSSIBLE, a la Universitat Catalana d'Estiu


29 de setembre a Centelles (Osona)

Dissabte 6 d'octubre a Gràcia: Jornada de Consum Responsable

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl estarà present el dissabte 6 d'octubre a la Jornada de Consum Responsable organitzada per ANC Gracia i CDR Gracia

Fira XES, octubre 2018:
REAPROPIACIÓ POPULAR DELS CIRCUITS ECONÒMICS
La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl estara present a la Fira XES 2018. Recinte Fabra i Coats, Sant Andreu (Barcelona)

Hem vull apuntar com soci de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl, futura Cooperativa de Crèdit