Catalana de Serveis Financers té per objectiu central donar micro-crèdits, sempre adreçats a la creació o millora de llocs de treball.

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers es constitueix formalment en assemblea el 3 de Setembre de 2016.

Els prmers mesos d'activitat de la cooperativa els hem de dedicar a la captació d'una primera massa de socis.

Tenim clar des dels inicis del nostre projecte que en la futura operativa de la nostra cooperativa ens centrarem en la concessió de micro-crèdits que vagin sempre destinats a afavorir la creació i/o la millora de llocs de treball.

Com podré aconseguir un crédit de la nova Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl?

Abans de rés, les primeres questions:

  • Serà un projecte que implica directament la creació o millora de llocs de treball?
  • Afavorirà una activitat sostenible, ja sigui al comerç, la petita indústria, l'agricultura o la ramaderia, inclús petites activitats de turisme?
  • Aquesta activitat o projecte: Li comportarà a Catalunya una millora o aportació econòmica i social sostenible?

Deixem clar que no atendrem sol·licituts adreçades a:

Sector immobiliàri
Crédits pel consum,
Vacances,
Refinanciació de deutes antics,
Compra de vehicles no comercials
Activitats especulatives

Repetim que CATALANA DE SERVEIS FINANCERS es fixa inicialment l'objectiu d'aplegar una suficient massa de socis cooperativistes, abans de plantejar-se activitats d'actiu.

Si preveus que tindràs un projecte en sintonía amb els criteris de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl, ens podràs informar properament de quina necessitat de finançament tindràs, per poder posar-la ja a estudi.

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl es concep com una eina de desenvolupament.
Oferir serveis financers esdevè un mitjà, més que un objectiu.

Calendari de presentacions i xerrades El calendari de xerrades i presentacions de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl

Universitat Catalana Estiu, agost 2018:
L'ENSORRAMENT DE LES CAIXES D'ESTALVI CATALANES, VIST DES DE DINS
La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl a la Universitat Catalana d'Estiu 2018: Marc Pons. L'ensorrament de les caixes d'estalvi catalanes, vist des de dins

Universitat Catalana Estiu, agost 2018:
LES MONEDES SOCIALS PER LA SOBIRANIA FINANCERA
La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl a la Universitat Catalana d'Estiu 2018: Martí Olivella. Les monedes locals i socials com eina per la sobirania financera a la República Catalana


La Cooperativa Catalana de Serveis Financers participa a la Fira de Consum Estrategic de Les Corts, a Barcelona. 11 de maig del 2019

Dissabte 11 de Maig: Fira de Consum Estratègic a Les Corts, Barcelona

Arcadi Oliveres i Joan Olive parlen sobre consum estrtegic i banca etica
Hem vull apuntar com soci de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl, futura Cooperativa de Crèdit