Inversions realitzades per la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl

Aerogenerador de propietat col·lectiva, promogut per EOLPOP, SL


Instal·lat a Pujalt, comarca de la Alta Anoia.

Detall del aerogenerador on la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl hi ha invertit recursos
Aerogenerador de Puajlt (Alta Anoia) on la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl inverteix Detallem algunes característiques de l'aerogenerador que EOLPOP, SL ha instal·lat a Pujalt (Alta Anoia):

Model Enercon E-103 EP2

Detalls tècnics:

Potència nominal 2,350 kW
Diàmetre del rotor 103 m
Alçada de la torre 98 / 138 metres
Classe de vent (IEC) IED/EN IIIA

Concepte CEE (Convertidor d'Energia Eòlica) Sense multiplicadora, velocitat variable, canvi de pas independent per cada pala.