Inversions realitzades per la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl

Aerogenerador de propietat col·lectiva, promogut per EOLPOP, SL


Instal·lat a Pujalt, comarca de la Alta Anoia.

Detall del aerogenerador on la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl hi ha invertit recursos
Aerogenerador de Puajlt (Alta Anoia) on la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl inverteix Detallem algunes característiques de l'aerogenerador que EOLPOP, SL ha instal·lat a Pujalt (Alta Anoia):

Model Enercon E-103 EP2

Detalls tècnics:

Potència nominal 2,350 kW
Diàmetre del rotor 103 m
Alçada de la torre 98 / 138 metres
Classe de vent (IEC) IED/EN IIIA

Concepte CEE (Convertidor d'Energia Eòlica) Sense multiplicadora, velocitat variable, canvi de pas independent per cada pala.

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl es concep com una eina de desenvolupament.
Oferir serveis financers esdevè un mitjà, més que un objectiu.

Calendari de presentacions i xerrades El calendari de xerrades i presentacions de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl

Universitat Catalana Estiu, agost 2018:
L'ENSORRAMENT DE LES CAIXES D'ESTALVI CATALANES, VIST DES DE DINS
La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl a la Universitat Catalana d'Estiu 2018: Marc Pons. L'ensorrament de les caixes d'estalvi catalanes, vist des de dins

Universitat Catalana Estiu, agost 2018:
LES MONEDES SOCIALS PER LA SOBIRANIA FINANCERA
La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl a la Universitat Catalana d'Estiu 2018: Martí Olivella. Les monedes locals i socials com eina per la sobirania financera a la República Catalana


La Cooperativa Catalana de Serveis Financers participa a la Fira de Consum Estrategic de Les Corts, a Barcelona. 11 de maig del 2019

Dissabte 11 de Maig: Fira de Consum Estratègic a Les Corts, Barcelona

Arcadi Oliveres i Joan Olive parlen sobre consum estrtegic i banca etica
Hem vull apuntar com soci de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl, futura Cooperativa de Crèdit