Inversions realitzades per la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl

Edifici d'habitatge cooperatiu promogut per la Cooperativa La Borda:


Edifici construit per la cooperativa, sobre un solar cedit per l'Ajuntament de Barcelona, destinat a habitatge de lloguer.

Edifici LA BORDA, que ajuda a finançar la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl L'edifici cooperatiu LA BORDA ha promogut 28 habitatges, de 40, 50 i 76 m2 amb uns espais comuns per l'ús dels socis.

S'ha previst a l'edifici:

Disseny bioclimàtic
Bugadería col·lectiva
Ús intensiu d'eficiència energètica

S'ha bastit l'edifici essencialment en fusta
S'ha previst la reutilització de les aigues grises
Reutilització de l'aigua de pluja
Depuració d'aigues grogues amb sistemes de fitodepuració horitzontal