Inversions realitzades per la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl

Edifici d'habitatge cooperatiu promogut per la Cooperativa La Borda:


Edifici construit per la cooperativa, sobre un solar cedit per l'Ajuntament de Barcelona, destinat a habitatge de lloguer.

Edifici LA BORDA, que ajuda a finançar la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl L'edifici cooperatiu LA BORDA ha promogut 28 habitatges, de 40, 50 i 76 m2 amb uns espais comuns per l'ús dels socis.

S'ha previst a l'edifici:

Disseny bioclimàtic
Bugadería col·lectiva
Ús intensiu d'eficiència energètica

S'ha bastit l'edifici essencialment en fusta
S'ha previst la reutilització de les aigues grises
Reutilització de l'aigua de pluja
Depuració d'aigues grogues amb sistemes de fitodepuració horitzontal

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl es concep com una eina de desenvolupament.
Oferir serveis financers esdevè un mitjà, més que un objectiu.

Calendari de presentacions i xerrades El calendari de xerrades i presentacions de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl

Universitat Catalana Estiu, agost 2018:
L'ENSORRAMENT DE LES CAIXES D'ESTALVI CATALANES, VIST DES DE DINS
La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl a la Universitat Catalana d'Estiu 2018: Marc Pons. L'ensorrament de les caixes d'estalvi catalanes, vist des de dins

Universitat Catalana Estiu, agost 2018:
LES MONEDES SOCIALS PER LA SOBIRANIA FINANCERA
La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl a la Universitat Catalana d'Estiu 2018: Martí Olivella. Les monedes locals i socials com eina per la sobirania financera a la República Catalana


La Cooperativa Catalana de Serveis Financers participa a la Fira de Consum Estrategic de Les Corts, a Barcelona. 11 de maig del 2019

Dissabte 11 de Maig: Fira de Consum Estratègic a Les Corts, Barcelona

Arcadi Oliveres i Joan Olive parlen sobre consum estrtegic i banca etica
Hem vull apuntar com soci de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl, futura Cooperativa de Crèdit