Inversions realitzades per la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl

Edifici d'habitatge cooperatiu promogut per la Cooperativa Sostre Cívic:


Edifici propietat de l'Ajuntament de Barcelona, cedit per 75 anys i reahabilitat íntegrament per Sostre Cívic com habitatge de lloguer.

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl participa en el projecte d'habitatge cooperatiu PRINCESA, 49 El Projecte C/ Princesa, 49 és la primera iniciativa d'habitatge cooperatiu a Barcelona.

S'ha reabilitat una finca de propietat municipal, cedida per l'Ajuntament per un període de 75 anys, amb un conveni per fer-hi una rehabilitació integral.

A l'edifici hi hà 5 habitatges d'entre 45 i 65 m2, amb tres espais comunitaris

A l'any 2016 es van signar els drets de superfície amb l'Ajuntament. El pressupost d'obra ha estat de 280,000 €