Inversions realitzades per la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl

Edifici d'habitatge cooperatiu promogut per la Cooperativa Sostre Cívic:


Edifici propietat de l'Ajuntament de Barcelona, cedit per 75 anys i reahabilitat íntegrament per Sostre Cívic com habitatge de lloguer.

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl participa en el projecte d'habitatge cooperatiu PRINCESA, 49 El Projecte C/ Princesa, 49 és la primera iniciativa d'habitatge cooperatiu a Barcelona.

S'ha reabilitat una finca de propietat municipal, cedida per l'Ajuntament per un període de 75 anys, amb un conveni per fer-hi una rehabilitació integral.

A l'edifici hi hà 5 habitatges d'entre 45 i 65 m2, amb tres espais comunitaris

A l'any 2016 es van signar els drets de superfície amb l'Ajuntament. El pressupost d'obra ha estat de 280,000 €

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl es concep com una eina de desenvolupament.
Oferir serveis financers esdevè un mitjà, més que un objectiu.

Calendari de presentacions i xerrades El calendari de xerrades i presentacions de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl

Universitat Catalana Estiu, agost 2018:
L'ENSORRAMENT DE LES CAIXES D'ESTALVI CATALANES, VIST DES DE DINS
La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl a la Universitat Catalana d'Estiu 2018: Marc Pons. L'ensorrament de les caixes d'estalvi catalanes, vist des de dins

Universitat Catalana Estiu, agost 2018:
LES MONEDES SOCIALS PER LA SOBIRANIA FINANCERA
La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl a la Universitat Catalana d'Estiu 2018: Martí Olivella. Les monedes locals i socials com eina per la sobirania financera a la República Catalana


La Cooperativa Catalana de Serveis Financers participa a la Fira de Consum Estrategic de Les Corts, a Barcelona. 11 de maig del 2019

Dissabte 11 de Maig: Fira de Consum Estratègic a Les Corts, Barcelona

Arcadi Oliveres i Joan Olive parlen sobre consum estrtegic i banca etica
Hem vull apuntar com soci de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl, futura Cooperativa de Crèdit