Inversions realitzades per la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl

Edificacions cooperatives en la modalitat Cessió d'Ús:

Edifici cooperatiu rehabilitat, propietat de l'Ajuntament de Barcelona PRINCESA, 49

Edifici cooperatiu de nova planta, en un solar cedit per l'Ajuntament de Barcelona LA BORDA


Projectes d'estalvi i sobirania energètics

Aerogenerador de propietat col·lectiva, instal·lat a Pujalt (Alta Anoia)