La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl participa en el finançament de la restauració del edifici cooperatiu situat al carrer Princesa, 49 de Barcelona.

Promogut per la Cooperativa d'Habitatge SOSTRE CÍVIC, aquesta promoció cooperativa dona habitatge a un conjunt de famílies en la modalitat "cessió d'ús".

Conscients de les grans necessitats en habitatge social i cooperatiu, la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl inicia llurs activitats d'actiu afavorint aquesta mena d'iniciatives de caire social i integrador.