Les inversions on hi participa la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl participa en el finançament de la restauració del edifici cooperatiu situat al carrer Princesa, 49 de Barcelona.

Promogut per la Cooperativa d'Habitatge SOSTRE CÍVIC, aquesta promoció cooperativa dona habitatge a un conjunt de famílies en la modalitat "cessió d'ús".

Conscients de les grans necessitats en habitatge social i cooperatiu, la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl inicia llurs activitats d'actiu afavorint aquesta mena d'iniciatives de caire social i integrador.

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl es concep com una eina de desenvolupament.
Oferir serveis financers esdevè un mitjà, més que un objectiu.

Calendari de presentacions i xerrades El calendari de xerrades i presentacions de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl


Universitat Catalana Estiu, agost 2017:
UNA ALTRA BANCA JA ÉS POSSIBLE
Jornada amb el títol UNA ALTRA BANCA JA ÉS POSSIBLE, a la Universitat Catalana d'Estiu


17 d'agost a la Universitat Catalana d'Estiu

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers,  Sccl organitza una jornada a la UCE amb el titol: Els nostres estalvis, una eina per a construir la Republica Catalana

Diumenge 19 d'agost a la UCE

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers,  Sccl participa a una conferencia a la UCE amb el titol: Sumem par a la sobirania financera a la nova republica catalana

25 d'agost a Sils (La Selva)

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl participa a la Fira de Consum Responsable, de proximitat i economia social i solidaria de Sils

29 de setembre a Centelles (Osona)


Hem vull apuntar com soci de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl, futura Cooperativa de Crèdit