La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl patrocina la Fira de Consum Compromès, a Sant Cugat del Vallès


A les 12h BANCA ÈTICA VS. BANCA ARMADA : Col·loqui amb Arcadi Oliveres i Joan Olivé (President de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl)

Dijous 6 de desembre
Rambla del Celler
Pavelló 2
de 10 a 20h

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl patrocina, a Sant Cugat del Valles, de la FIRA DE CONSUM COMPROMES, que es fa el dijous 6 de desembre, de 10 h a 20 h