La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl participa a la Fira de Consum Compromès, a Sant Cugat del Vallès

Dijous 6 de desembre
Pavelló 1
de 10 a 20h

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl participa, a Sant Cugat del Valles, de la FIRA DE CONSUM COMPROMES, que es fa el dijous 6 de desembre, de 10 h a 20 h