La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl participa a la Fira de Consum Estratègic que l'ASSEMBLEA d'Hora i Vall Hebrón organitzen:

Dissabte 16 de març

Parc de les Rieres d'Horta - Av. de l'Estatut
De les 10 fins a les 14 h

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl participa a la Fira de Consum Estrat&egic; que l'ASSEMBLEA organitza el 16 de març a Horta i Vall Hebrón (Barcelona)