La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl participa a la Fira de Consum Estratègic i Alternatiu de Balaguer (La Noguera):

Diumenge 31 de març

Pavelló Molí de L'Esquerrà
De les 10 fins a les 14 h i de les 16 h fins les 20 h

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl participa a la Fira de Consum Estrat&egic; i Alternatiu a Balaguer (La Noguera)