Dimarts 24 de juliol: Socis i simpatitzants de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl visitem l'edifici Princesa, 49, a Barcelona.

Les solucions de cohabitatge cooperatiu son una molt bona alternativa per disposar, les classes baixa i mitjana de la nostra societat, d'un habitatge digne i sense estar sotmès a la dictadura de l'especulació immobiliària.

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl participa en el financament del projece de co-habitatge en cessió d'us Princesa, 49