El finançament que ofereix la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl

Poden demanar finançament a la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl tots els seus socis actius, ja siguin persones físiques com empreses, fundacions, associacions, etc.

Per imperatiu cooperatiu (El marc jurídic en el qual ens situem), sols es pot concedir finançament a projectes d'emprenedoria i en general activitats professionals i/o empresarials.

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl no pot concedir finançament per consum particular.

El finançament que la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl pugui concedir als seus socis estarà en línia amb les condicions generals de les finances cooperatives, amb el compromís per part nostra d'estudiar les millors opcions per a cada soci.

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl no considerarà cap demanda de finançament per activitats immobiliàries convencionals i en general per activitats que no signifiquin una millora a l'economia productiva dels catalans i de la mateixa Catalunya.

Els socis de la nostra cooperativa ja poden demanar fer consultes sobre finançament, via el mail: contacte [ARROBA] catalanasf.cat