Una Cooperativa per bastir la República Catalana

Dimarts 26 de febrer

Ateneu Carme Claramunt (Passeig de la Salut, 98 <L 10 salut > Badalona

Intervenen: Joan Olivé i Mallafrè per la Catalana de Serveis Financers

Marcel Coderch, president de la Autoritat Catalana de la Competència

Xavier Figuerola, presentant la Cooperativa SOM MOBILITAT


xxx