La constitució de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl, feta en assemblea fundacional el 3 de setembre del 2016 i formalitzada notarialment el 15 d'octubre del 2016 s'ha aconseguit des de la tasca desenvolupada inicialment per l'Associació per la nova CAIXA CATALANA, Cooperativa de Crèdit, la qual té per missió aconseguir que a Catalunya hi operi, tan aviat com sigui possible, una cooperativa de crèdit, que miri de revertir la pèrdua de les nou caixes d'estalvi que operaven a Catalunya fins fa molt pocs anys. 

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl es concep com una eina de desenvolupament.
Oferir serveis financers esdevè un mitjà, més que un objectiu.

Calendari de presentacions i xerrades El calendari de xerrades i presentacions de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl


Universitat Catalana Estiu, agost 2017:
UNA ALTRA BANCA JA ÉS POSSIBLE
Jornada amb el títol UNA ALTRA BANCA JA ÉS POSSIBLE, a la Universitat Catalana d'Estiu


29 de setembre a Centelles (Osona)

Dissabte 6 d'octubre a Gràcia: Jornada de Consum Responsable

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl estarà present el dissabte 6 d'octubre a la Jornada de Consum Responsable organitzada per ANC Gracia i CDR Gracia

Fira XES, octubre 2018:
REAPROPIACIÓ POPULAR DELS CIRCUITS ECONÒMICS
La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl estara present a la Fira XES 2018. Recinte Fabra i Coats, Sant Andreu (Barcelona)

Hem vull apuntar com soci de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl, futura Cooperativa de Crèdit