Extret literal de l'escriptura pública núm dos mil vuitanta-nou, del quinze d'octubre de dos mil setze, del notari de l'Il-lustre Col-legi de Catalunya, RAÚL-JESÚS CILLERO RAPOSO.

En assemblea celebrada el 18 de desembre del 2017 es modifica el següent càrrec: