Extret literal de l'escriptura pública núm dos mil vuitanta-nou, del quinze d'octubre de dos mil setze, del notari de l'Il-lustre Col-legi de Catalunya, RAÚL-JESÚS CILLERO RAPOSO.

Calendari de presentacions i xerrades El calendari de xerrades i presentacions de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl
Hem vull apuntar com soci de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl, futura Cooperativa de Crèdit