Aquests estatuts inicials, aprovats en Assemblea General feta el 3 de setembre del 2016 han estat modificats en una posterior Assemblea General feta el dia 6 de maig del 2017