Futura adhesió a la Federació Europea de Banca Ètica i Alternativa.

En construccó