Entenem la transparència com un valor essencial, a la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl.

Nombre de socis actius, el dia 2 de novembre del 2018: 170

Inversions ja realitzades per la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl Inversions ja fetes per la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl