Política de privacitat i protecciò de dades

A través d'aquest lloc web no es recapten dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni es cedeixen a tercers.

S'informa als usuaris de la pàgina web sobre la política de privacitat i protecció de dades perquè decideixin voluntària i lliurement facilitar les seves dades de caràcter personal. L'usuari per això es compromet a facilitar dades verídiques i completes a través del compliment del present formulari web.

En compliment del previst per l'article 5 de la LOPD (Ley Organica de Protección de Datos), s'informa que les dades de caràcter personal que es recapten directament dels usuaris a través dels diferents recursos disponibles al portal, seran tractats de forma confidencial i quedaran incorporades als respectius fitxers dels que es responsable la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos), amb les finalitats que es detallen al Registre General de Protecció de Dades. Dites dades seran incorporades al fitxer "SOCIS", amb número de registre 2163121022 (Pels socis actius) i al fitxer "BASE-DADES", amb número de registre 2163121023 per la resta de contactes que la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl té a l'AEPD. Aquestes dades recopilades podran ser cedides en els casos previstos, per cada fitxer, en dit Registre.

Les mesures de seguretat per la protecció de les dades personals que han estat adoptades per la Cooperativa són les exigides a la legislació vigent de protecció de dades, per tal d'evitar que la pèrdua, el mal ús, l'alteració i l'accés no autoritzat es facin possibles.

Es fa saber que en qualsevol cas, l'usuari o persona que el representi te la possibilitat d'exercir el dret d'accés, rectificació, cancel-lació i/o oposició de les seves dades (segons l'establert a LOPD i altre normativa vigent) dirigint un escrit al responsable del fitxer mitjançant el correu electrònic baixa@catalanasf.cat o a l'adreça postal (C/ Vilamarí 78, 08015 - Barcelona) sempre que hi faci constar una còpia del DNI adjunt a l'escrit.