Catalana de Serveis Financers té la voluntat de transformar-se en la futura CAIXA CATALANA, Cooperativa de Crèdit


Catalana de Serveis Financers té la voluntat de transformar-se en la futura CAIXA CATALANA, Cooperativa de Crèdit.

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl neix a l'Octubre del 2016, promoguda des de l'Associació per la nova CAIXA CATALANA, Cooperativa de Crèdit. Tot el projecte, des del seu inici està encaminat cap a arribar a disposar a Catalunya, tan aviat com sigui possible, una nova Cooperativa de Crèdit que posi l'estalvi dels catalans a treballar pel bé de Catalunya.

Entenem que Catalunya, en el seu camí cap a la independència, ha de disposar d'una entitat financera democràtica, transparent, social, arrelada al territori, dedicada íntegrament a servir les classes baixa i mitjana del país.

Hem vist com en els darrers anys han desaparegut nou caixes d'estalvi catalanes, algunes amb més de cent anys d'activitat continuada. Hem vist com l'oferta bancària s'ha concentrat de manera alarmant en molt poques entitats, perjudicant molt especialment als autònoms, emprenedors, petits comerciants, petites indústries, etc.

Entenem que Catalunya té prou capacitat social i econòmica per bastir amb les nostres pròpies forces i mitjans una nova entitat financera que recuperi aquell esperit que van tenir, en els primers decennis d'existència, les nostres malaguanyades caixes d'estalvi.

La proposta de disposar d'una nova CAIXA CATALANA, Cooperativa de Crèdit enfronta moltes dificultats, tant de caràcter tècnic com de caràcter financer, més enllà de les evidents objeccions polítiques que hem de preveure, tant a la Península Ibèrica com inclús en l'àmbit europeu (Una clara política de concentració bancària, a escala de tota la Unió Europea).

Per arribar a disposar d'una llicència bancària, negociada directament al Banc Central Europeu de Frànkfurt, hem de complir els següents objectius:

Disposar d'un capital social de mínim 5 milions d'euros, totalment desemborsat.

Conformar una aliança de noves cooperatives de crèdit, totes caminant avui en el mateix procès d'aconseguir una llicència bancària al Banc Central Europeu.

Negociar amb alguna Cooperativa de Crèdit ja operativa a l'Europa de l'euro, una associació per operar a Catalunya amb l'anomenada "llicència bancària internacional compartida"

1) L'Associació per la nova CAIXA CATALANA, Cooperativa de Crèdit, des del principi, va prefigurar que la nova entitat havia de ser absolutament transversal a la societat catalana.

Vàrem entendre que la millor relació entre nombre de socis potencial / quota de participació ideal seria una aportació de 100 Euros per cada soci particular.

Hem establert també que per cooperatives, comunitats de bens i societats limitades o anònimes, la quota d'alta com soci seríen 300 Euros.

Aquest criteri en les quotes d'alta ens demana automàticament a arribar a una gran massa de futurs socis cooperatius, obligant-nos evidentment a extendren's per tot el territori de Catalunya.

2 Som conscients des del primer inici del projecte CAIXA CATALANA, Cooperativa de Crèdit que estem a l'Europa de l'euro, amb la possibilitat de consolidar forces, recursos i experiències amb altres iniciatives europees. A escala tècnica ens tocarà acomplir una enormitat de requeriments, regulacions, tràmits, aprovacions en l'àmbit europeu o inclús mundial. És imprescindible minimitzar els costos de tots aquests estudis i requeriments compartint el nostre objectiu amb altres iniciatives similars a la nostra.

Toca pressionar al Banc Central Europeu per disposar de la llicència bancària. Hem de cooperar entre un mínim de tres iniciatives com la nostra, per disposar d'una important massa crítica de capital, socis cooperativistes, mercat potencial on operar, etc.

3. En l'Europa actual -i també a nivell planetari- ens tocarà acomplir una munió de requisits tècnics de tota mena. Econòmics, jurídics, globals mundials sobre el blanquejament de capitals, etc., etc.

Som conscients que disposarem d'un capital molt limitat al principi, i precisament serà al principi de la nostra activitat que ens tocarà enfrontar tots aquests requeriments... No podem disposar del capital aportat pels nostres socis, per gastar-lo en uns requisits tècnics i legals, quan necessitem aquest mateix capital per aixecar la persiana adequadament.

Des de l'any 2014 existeix la possibilitat que una entitat financera, a l'Europa de l'euro, pugui estendre la seva activitat a un altre territori, amb la seva pròpia responsabilitat jurídica (La llicència bancària). Aquesta opció ja ha funcionat perfectament perquè una iniciativa sorgida a Bilbao es pogués associar amb una cooperativa de crèdit italiana iniciant operacions a l'estat espanyol el mateix 2014.

De cara als nostres socis, entenem que els podem donar més garanties i seguretats si podem informar que NO CAMINEM SOLS des del primer moment.

Volem garantir als nostres socis la millor gestió dels seus recursos. Entenem la salvaguarda de les seves aportacions com la nostra màxima prioritat. Una forma clara de reduir al màxim les despeses per aixecar la persiana com cooperativa de crèdit és doncs, comptar amb un soci que aporti molts anys de trajectòria d'èxit i experiència.


La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl es concep com una eina de desenvolupament.
Oferir serveis financers esdevè un mitjà, més que un objectiu.

Calendari de presentacions i xerrades El calendari de xerrades i presentacions de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl

Universitat Catalana Estiu, agost 2018:
L'ENSORRAMENT DE LES CAIXES D'ESTALVI CATALANES, VIST DES DE DINS
La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl a la Universitat Catalana d'Estiu 2018: Marc Pons. L'ensorrament de les caixes d'estalvi catalanes, vist des de dins

Universitat Catalana Estiu, agost 2018:
LES MONEDES SOCIALS PER LA SOBIRANIA FINANCERA
La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl a la Universitat Catalana d'Estiu 2018: Martí Olivella. Les monedes locals i socials com eina per la sobirania financera a la República Catalana


La Cooperativa Catalana de Serveis Financers participa a la Fira de Consum Estrategic de Les Corts, a Barcelona. 11 de maig del 2019

Dissabte 11 de Maig: Fira de Consum Estratègic a Les Corts, Barcelona

Arcadi Oliveres i Joan Olive parlen sobre consum estrtegic i banca etica
Hem vull apuntar com soci de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl, futura Cooperativa de Crèdit